ทุกอย่างมีความเป็นไปได้เสมอ

ทุกอย่างมีความเป็นไปได้เสม
.
.

รับชมคลิปสัมภาษณ์ได้ที่ https://bit.ly/2VJPb8g

#JaneBNK48