【DEMO】แค่เธอยิ้ม – COMZ【Jane BNK48 Fan Song】

 

แค่เธอยิ้ม – COMZ【Jane BNK48 Fan Song】

ผมรู้นะครับว่าผมร้องไม่ตรงบีท 555555

เพลง แค่เธอยิ้ม

คำร้อง ComZ

เรียบเรียง ComZ

ดนตรี Roko Tensei

Beat https://www.youtube.com/watch?v=RzjXO…

#JaneBNK48 #Fansong