สรุปยอดบริจาค กิจกรรมเดียร์เจนขอทำดี 2020 ได้รับยอดบริจาครวมทั้งหมด 33,404 บาท

สรุปยอดบริจาค กิจกรรมเดียร์เจนขอทำดี 2020 ได้รับยอดบริจาครวมทั้งหมด 33,404 บาท

โดยได้บริจาคเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และ
หน้ากากผ้า ให้แก่ สถาบันประสาทวิทยา
รายละเอียดของที่บริจาค ดังนี้

1. Alcohol Gel 450ml 115 ขวด เป็นเงิน 20,255 บาท
2. Alcohol Gel 30,50 ml 167 หลอด เป็นเงิน 5,004 บาท
3.Alcohol Gel Rifill 16 ลิตร เป็นเงิน 3,300 บาท
4.Alcohol Spray 144 ขวด เป็นเงิน 4,080 บาท
5.หน้ากากผ้า 250 ชิ้น 2,250 บาท

รวม 34,889 บาท

ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้

หมายเหตุ : เนื่องจาก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ปิดรับการบริจาคเจลล้างมือไปก่อน ทางเราจึงได้บริจาคไปยังสถาบันประสาทวิทยาแทน